Bodemverdichting

Samengedrukte bodem

Definitie: 

Bodemverdichting (of ook bodemcompactie of bodemcompactatie) is een vorm van bodemdegradatie waarbij de bodemstructuur verloren gaat. De bodem wordt samengedrukt wanneer je met te zware machines over kwetsbare, eventueel ook natte bodems rijdt. Negatieve effecten van bodemverdichting zijn dat regenwater minder makkelijk tot bij de wortels dringt en dat de uitwisseling van gassen zoals CO2 en zuurstof veel trager verloopt dan bij gezonde bodems.