Rupsvoertuigen

Werktuigdrager voor grote en natte graslanden

Definitie: 

Hoewel het technisch mogelijk is om ook tractoren uit te rusten met rupsen bestaan er machines die fundamenteel gebouwd zijn met de rupstechniek. Rupsen hebben als voordeel dat ze een lagere bodemdruk hebben en dat ze de aandrijfkrachten beter verdelen. Rupsvoertuigen zijn daardoor in staat om maaiwerkzaamheden uit te voeren op moeilijk te berijden terreinen met een kwetsbare bodem.