Bodemdegradatie

Afnemende bodemkwaliteit

Definitie: 

Met bodemdegradatie bedoelt men de vermindering van de bodemkwaliteit door verschillende (voornamelijk door de mens veroorzaakte) processen. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen chemische bodemdegradatie (verslechtering van de chemische eigenschappen van de bodem, bodemverzuring is veruit het bekendste voorbeeld) en fysische bodemdegradatie (verslechtering van de fysische eigenschappen van de bodem, bijvoorbeeld als gevolg van grondbewerking, met bodemverdichting als vaak voorkomend gevolg).