Tredvegetatie

Taaie jongens

Definitie: 

Een tredvegetatie bestaat uit planten die aangepast zijn aan verstoorde en verdichte bodems met een ongunstige lucht- en waterhuishouding.