Waterpeper

Persicaria hydropiper

Habitat: 

Waterpeper behoort tot een groep van ecologisch weinig kieskeurige, eenjarige duizendknopen. Waar de soort geschikte open plekken in de vegetatie aantreft, bijvoorbeeld in de winters uitgesproken natte maar vanaf de lente droogvallende laagten, kan ze massaal ontkiemen en op korte termijn een dominante positie opeisen. Voorbeelden daarvan zijn diepe wagensporen in natte bossen, droogvallende greppels en slootjes in het agrarische landschap, vijveroevers. Ze kan ook zeer talrijk opslaan op slootbagger die op de oever is gedeponeerd. Waterpeper groeit op uiteenlopende, bij voorkeur eerder kalkarme en niet te zware, uitgesproken stikstofrijke bodems, zowel in de volle zon als op tamelijk sterk beschaduwde plaatsen.