Natuurtype: Wilgenvloedbos met Reuzenbalsemien en Bittere veldkers

Wilgenvloedbossen vind je in het zoetwatergetijdengebied. Het zijn bossen of struwelen die overstromen bij rivierhoogtij. Dit kan één tot twee keer per dag zijn of maar één keer per jaar afhankelijk van de plaats t.o.v. de rivierbedding. Een zeer veel voorkomende exoot is Reuzenbalsemien, kenmerkende inheemse soorten zijn Bittere veldkers, Spindotterbloem en Gele waterkers.