Reuzenbalsemien

Impatiens glandulifera

Beschrijving: 

Deze invasieve exotische soort komt reeds in vele natuurgebieden voor. Vooral langs rivier- en beekoevers kan hij dominant zijn. Meer informatie over herkenning op de identificatiefiches van LIFE RIPARIAS.

Beheer: 

Deze soort mag niet meer worden aangeplant, overheden en natuurorganisaties besteden veel middelen om deze soort te bestrijden. Het is een eenjarige plant, dus de plant niet in zaad laten komen is de boodschap. Informatie over beheer vind je bij de groep van verschillende exotische springzaadsoorten.

Habitat: 

Reuzenbalsemien wordt in Vlaanderen hoofdzakelijk aangetroffen in natte tot vochtige, voedselrijke ruigten, vaak langs allerlei waterlopen. Reuzenbalsemien verwildert ook af en toe langs vochtige bosranden. Omdat de soort als sierplant gekweekt wordt, wordt ze ook gevonden in de omgeving van woningen, maar in dit geval verdwijnt ze vaak snel.