Schietwilg

Salix alba

Schietwilg is een smalbladige wilg met  5 tot 10 cm lange bladeren. Het blad is lancetvormig en heeft de grootste breedte in het midden, de bladrand is fijngezaagd. Jonge bladeren zijn aanweerzijde aangedrukt behaard maar later min of meer kaal. De twijgen zijn bruinachtig soms ook geel en moeilijk afbreekbaar.