Gele waterkers

Rorippa amphibia

Habitat: 

Gele waterkers is een hoog opgaande soort van oevers en verlandingssituaties, die tot ver in het water kan doordringen. In stilstaand tot zwak stromend water kan ze op het water 'drijven' of wortelen in slib en modder. Ze groeit in sloten, beken, rivieren, vaarten, walgrachten, poelen, moerasbossen enz.