Gele waterkers

Rorippa amphibia

De Gele waterkers is een hoge voorzomerbloeier met hooggele bloemen. De middelste stengelbladen zijn grof, de bovenste ondiep getand. De bladeren aan de voet van de stengel staan gewoonlijk onder water en zijn diep kamvormig ingesneden: ze hebben veel smalle, evenwijdige slippen. Gele waterkers is kenmerkend voor vegetaties van hoge gras- en Zeggesoorten op voedselrijke gronden, die het hele jaar onder water staan of hoogstens een deel van de zomer droogvallen.