Kalmoes

Acorus calamus

Habitat: 

Kalmoes is een typische oeverplant van zandige gebieden. Verlandende sloten en vooral de oevers van langs grotere rivieren en kanalen vormen de geprefereerde biotoop.