Zwart tandzaad

Bidens frondosa

Habitat: 

Zwart tandzaad is in Vlaanderen een plant van voedselrijke tot zeer voedselrijke, vochtige tot natte standplaatsen: rivier- en vijveroevers, droogvallende vijvers enz. Haar ecologische niche komt perfect overeen met die van het inheemse veerdelig tandzaad. Algemeen gesproken lijkt zwart tandzaad echter vitaler te zijn, met onder meer een grotere zaadproductie. Zwart tandzaad is bovendien minder kieskeurig ten aanzien van voedselrijkdom en vochtigheidsgraad van de bodem. Wellicht om die redenen kan minstens plaatselijk worden vastgesteld dat de soort veerdelig tandzaad verdringt.