Amandelwilg x Katwilg

Salix x mollissima

Habitat: 

Salix x mollissima komt in Vlaanderen voor met twee verschillende vrouwelijke klonen. De meest voorkomende wordt internationaal als de variëteit ‘undulata’ bestempeld. De andere, zeldzamere kloon is totnogtoe alleen bekend van België en Nederland en heeft geen wetenschappelijke benaming. Voor zover kon worden nagetrokken is ze te onderscheiden van de var. Undulata door haar behaarde twijgen. In de literatuur over de negentiende eeuw is volop sprake van een variëteit ‘hippophaeifolia’, eveneens voor de mandenmakerij. Het taxon is niet meer teruggevonden in het veld en er is nauwelijks herbariummateriaal van. Salix x mollissima is tot voor kort compleet over het hoofd gezien en wordt vooral verward met amandelwilg of ook wel met kraakwilg. Met de eerste heeft de soort de in plakken afvallende schors gemeen. Ze onderscheidt zich door een langer en smaller blad met twee stipuulachtige aanhangseltjes op de bladsteel, net onder de bladschijf. De gelijkenis met kraakwilg berust op het wat gelijkende blad, maar Salix x mollissima wordt geen boom!