Haagwinde

Calystegia sepium

Habitat: 

Haagwinde komt voor op voedselrijke, vochtige tot natte gronden, zowel in rietlanden als in lichtrijkere gedeelten van bossen. Binnen het cultuurlandschap heeft de soort veel kansen gekregen. In intensieve landbouwgebieden komt ze zowel langs sloten als in de akkers zeer algemeen voor. Ook in wegbermen en op nieuwe terreinen die voldoende vochtig en voedselrijk zijn, kan ze massaal uitbreiden, evenals in moestuintjes en langs allerlei afsluitingen.