Akkermelkdistel

Sonchus arvensis

Habitat: 

Akkermelkdistel is een soort van (zeer) voedselrijke, bij voorkeur natte tot vochtige milieus, zoals hakvruchtakkers en akkerranden, aanspoelselgordels, en natte ruigten, waar ze frequent co-dominant is, samen met bijvoorbeeld haagwinde, riet en akkerdistel. De soort groeit bij voorkeur op lemige tot kleiige bodems. Langs de kust is ze zowel in zoete als licht brakke milieus te vinden.