Strandkweek

Elymus athericus

Habitat: 

Strandkweek groeit vooral in ruige, grazige vegetaties op vochtige (al dan niet brakke) bodems. Op duin-schorovergan gen en op andere zout-zoetovergangen, zoals de oevers van brakke kreken, kan de soort dominant optreden. Daarnaast komt strandkweek voor in stuivende zeereepduinen. Behalve in dergelijke gespecialiseerde milieus is strandkweek ook meer en meer te vinden op allerlei ruderale plaatsen, zoals verstoorde, ruige plaatsen in de duinen, kanaal-, rivieren wegbermen, opgespoten terreinen enz.