Duitse dot

Salix dasyclados

Habitat: 

Duitse dot is een problematisch taxon in de literatuur. Niet alleen is de origine onduidelijk (Midden-Europa?), maar meerdere auteurs bedoelen met dezelfde naam ook een ander taxon. De meeste auteurs zijn het erover eens dat Duitse dot een (drievoudige) bastaard is, vermoedelijk ontstaan door de kruising van grauwe wilg, bos- en katwilg. In Vlaanderen komen uitsluitend twee vrouwelijke klonen voor die vermoedelijk tot de variëteit angustifolia behoren. Ook dat is nog enigszins twijfelachtig, want van die variëteit zijn verder alleen mannelijke exemplaren uit een Engelse collectie bekend. Tot voor enkele jaren werd Duitse dot in Vlaanderen geregeld verward met de verwante en niet zeldzame bastaard S. x smithiana (boswilg x katwilg). Duitse dot is in oorsprong een taxon dat aangeplant werd voor de mandenmakerij, maar dat zich massaal vegetatief wist te verspreiden over de zoetwaterschorren van de Schelde en haar bijrivieren. Het taxon werd vooral buitendijks geplant omdat het vrij forse twijgen gaf. Het werd dan ook vaker als meerjarige kapgriend onderhouden dan als eenjarige snijgriend. De forse groeiwijze maakte de plant goed resistent tegen dagelijkse getijschommelingen, zolang er maar geen invloed van brak water was.