Zilverschoon

Potentilla anserina

Habitat: 

Zilverschoon is een soort van milieus met sterk wisselende waterstanden. Ze komt vooral voor op begraasde of sterk betreden standplaatsen. Ook andere overgangen van droge naar natte milieus zijn geschikt. Zilverschoon komt voor op licht zure tot basische bodems. Ze ontbreekt alleen in zeer schrale en extreem bemeste milieus.