Klein springzaad

Impatiens parviflora

Habitat: 

Klein springzaad is een soort van vochtige, beschaduwde plaatsen. De soort wordt gevonden in parken en plantsoenen, in verwaarloosde tuinen, in wegbermen, aan de voet van muren, in holle wegen, bosranden, boswegels en hagen. Minder vaak wordt ze aangetroffen langs rivieren, op braakliggende terreinen, in spoorwegbermen en in havengebieden (houtimportbedrijven).