Vaste ruimingspistes

Rijstroken voor bosbouwmachines

Definitie: 

Ruimingspistes zijn gereserveerde stroken in het bos, met een breedte van 3-4 meter, die aansluiten op het boswegennetwerk. Bij het oogsten van hout rijden machines uitsluitend op deze pistes. Daarbuiten worden kabels, kranen of trekpaarden gebruikt om het hout te verplaatsen.