Stootschade

Definitie: 

Stootschade is schade aan een boom die wordt veroorzaakt door machinebewegingen tijdens beheeringrepen.