Sleepschade

Definitie: 

Sleepschade is schade aan een boom die wordt veroorzaakt door een boomstam of een kabel die langs de stamvoet getrokken wordt.