Langhout

Lange boomstammen

Definitie: 

Langhout is de verzamelnaam voor boomstammen met een lengte van ongeveer 7 meter tot volle lengte. Het gaat daarbij om stammen die zijn onttakt en onttopt. In de praktijk wordt langhout hoogstens 20 meter lang gemaakt. De courante manier om langhout te ruimen is door uitslepen met een bostractor of een skidder. Exploitatietechnisch spreekt men dan van de langhoutmethode.