Bestandsschade

Schade aan bomen

Bij een kaalkap is deze schadevorm niet relevant. Bij selectieve kappingen is het meestal onvermijdelijk dat enkele percenten van de blijvende bomen beschadigd worden: uitgebroken zware takken, schorsschade of ontworteling. In de praktijk wordt vooral aandacht geschonken aan schorsschade. Bomen zijn hiervoor het meest gevoelig bij het hernemen van de sapstroom in de lente.

Schorsschade kan een ernstige waardevermindering van het hout veroorzaken, zeker bij zware beschadiging aan de onderstam van toekomstbomen. Bij houtverkoop op stam worden soms boeteclausules i.v.m. schorsschade voorzien. Systemen waarbij de waardedragers duidelijk gemarkeerd zijn (bv. toekomstboommethode, QD-methode) scheppen duidelijkheid over hoe relevant beschadigingen zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt in de oorzaken van de schade:

Schorsschade na bosexploitatie (Robbie Goris, inverde)

Andere bestandsschade