Schade bij exploitatie

Bosexploitatie veroorzaakt interactie met de bodem en het bestand. Verschillende schadebeelden kunnen veroorzaakt worden bij onvoorzichtig werken. Naast bodem- en bestandsschade kan eveneens chemische vervuiling en beschadiging van bodemvegetatie optreden. Bosexploitatie zonder verstoring is niet mogelijk. Een goede planning van de exploitatiemethode en de uitvoeringsperiode kan de verstoring beperken.

Exploitatieschade door het uitslepen (Martin Winnock, inverde)