Bodemschade

Bodemschade door bosexploitatie is een schadevorm waarvan de effecten vaak onderschat worden. In veel gevallen is bodemschade zo goed als onomkeerbaar of blijven de negatieve effecten decennia lang doorwerken.

De bosbodem vormt de basis van het bosecosysteem, als houvast voor de boomwortels en voor het leveren van voedingsstoffen, water en lucht. De biologische activiteit van allerlei bodemorganismen, vooral schimmels, bacteriën en ongewervelden, zorgt voor de strooiselafbraak en het beschikbaar stellen van voedingsstoffen (mineralisatie).

De natuurlijke opbouw van de bosbodem kan verstoord worden door interactie met slepend hout en rijdende machines; we spreken dan van bodemschade.

Verschillende schadevormen zjn: