Velschade

Definitie: 

Velschade is de schade aan voorbehouden bomen die wordt veroorzaakt door de velling van andere bomen.