Korthout

Stamstukken van enkele meters lengte

Definitie: 

Korthout is een verzamelnaam voor houtsortimenten met een lengte van 2 tot ongeveer 7 meter lengte. Het wordt verkregen na doorkorten van langhout. De courante manier om korthout te ruimen is uitrijden met een uitrijcombinatie. Exploitatietechnisch spreekt men dan van de korthoutmethode.

In sommige omstandigheden wordt korthout geruimd door het te slepen met een lier en chokerkettingen of -kabels. Voor de efficiëntie worden dan dikwijls meervoudige sortimenten gesleept, die pas aan de stapelplaats worden doorgekort.