Houtsortimenten

Stammen opdelen in vastgelegde lengtes

Definitie: 

Sortimenten zijn op bepaalde lengte doorgezaagde maar verder onbewerkte stukken rondhout, die voldoen aan een aantal criteria afhankelijk van de verdere verwerking van het hout. Bij hout dat industrieel verwerkt wordt, gaat het bijna altijd om korthout.