Zulte

Aster tripolium

Beschrijving: 

Zulte is een vrij vlezig en vrijwel onbehaard, meestal stevig kruid. Het groeit in de regel als overblijvende, sterk vertakte plant. De bladeren zijn smal en de bloemen zijn meestal fraai en opvallend, met in het centrum gele buisbloemen en stralend daaromheen de lilablauwe lintbloemen (die soms ontbreken).

Beheer: 

Zulte groeit op plaatsen die sterk onder invloed staan van zout water, bv. zilte graslanden.

Habitat: 

Zulte groeit in de contactzone tussen water en land in zilte tot brakke omstandigheden, in een milieu dat vaak gekenmerkt wordt door een sterke dynamiek. Zulte is daarom ook wel een soort storingsindicator. De soort pioniert op slibrijke, blote, sterk zoute substraten, maar kan ook lang standhouden in dichtgroeiende, verzoetende schorrenvegetaties.