Reukeloze kamille

Matricaria maritima

Habitat: 

Geregeld kunnen reukeloze en echte kamille samen worden aangetroffen in en langs bouwland, maar de eerste soort is in de regel toch meer een soort van ruderale milieus. De zouttolerante planten langs de kust zijn vooral te vinden in vloedmerkgordels, tussen stenen en in bermen. In het binnenland komt reukeloze kamille als pionier van eerder vochtige, zeer voedselrijke bodems onder meer voor in aanspoelselruigten langs kanalen en rivieren, in jonge vegetaties op omgewoelde terreinen of opgespoten terreinen, in ruderale resthoekjes of op afbraakterreinen in stedelijke gebieden, in bermen, hakvruchtakkers enz.