Engels slijkgras

Spartina townsendii

Habitat: 

Dit is een taxon met een tumultueus taxonomisch verleden. Tot op heden bestaat er geen eensgezindheid over de status. We volgen hier de Flora van België (LAMBINON et al. 2004), mede omdat ook de Vlaamse streeplijst daarmee overeenstemt.