Zeerus

Juncus maritimus

Habitat: 

Zeerus groeit op standplaatsen die zowel onder de invloed van zilt water als onder de invloed van zoet water staan. De meeste vindplaatsen liggen in schorrengebieden zoals het Zwin te Knokke en het strandreservaat 'de Baai van Heist' te Heist. Op verschillende plaatsen aan de Westkust is de soort opgedoken in duinpannen, waarschijnlijk vanuit de zaadbank.