Zeerus

Juncus maritimus

Zeerus is een middelhoge tot hoge, heldergroene zomerbloeier. De gladde stengels zijn geheel met merg gevuld. Zowel de bladeren als de schutbladen lopen in een scherpe punt uit: Zeerus is het meest stekende gewas onder de inheemse Russen. 
Zeerus vormt een grensgeval onder de zoutplanten van onze streken. Hij is beperkt tot de kuststrook en treedt het meest op de voorgrond in zoutvegetaties, maar is hierbinnen gebonden aan situaties waar zowel zout als zoet water zijn invloed doet gelden. Hij laat verstek gaan op schorren die alleen door zeewater bevochtigd worden.