Zilt torkruid

Oenanthe lachenalii

Habitat: 

Zilt torkruid is een erg karakteristieke, maar weinig opvallende torkruidsoort, die zelfs bloeiend gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Plaatselijk is ze vaak abundant in zilte rietzomen, langs de oevers van veedrinkputten in zilte weilanden, op hoge schorren, langs kreekranden enz. Dikwijls groeit ze in de contactzone tussen begraasde en niet-begraasde plaatsen.