Gewone zoutmelde

Halimione portulacoides

Habitat: 

Gewone zoutmelde groeit op zilte schorren, op natte tot vochtige, vrij regelmatig met zeewater overstroomde standplaatsen. De soort staat zowel in open pioniersvegetaties met zeekraal en klein schorrenkruid als in meer gesloten vegetaties met lamsoor en gewoon kweldergras. Gewone zoutmelde is voornamelijk te vinden op de iets hogergelegen delen van het schor, op plaatsen met een beter doorluchte bodem, maar met een hoog zoutgehalte.