Lamsoor

Limonium vulgare

Habitat: 

Lamsoor is een soort van natte, slibrijke plaatsen in zilte schorren. Ze groeit vanaf de gemiddelde hoogwaterlijn tot op locaties die slechts bij springtij overstromen. Uitzonderlijk wordt ze ook wel eens op zeedijken of kaaimuren van havens gevonden.