Zilte schijnspurrie

Spergularia marina

Habitat: 

Zilte schijnspurrie groeit buitendijks op open, slikrijke plaatsen in schorren en op groene stranden. Binnendijks staat ze in allerlei zilte terreinen, vooral op open, natte plekken, vaak in zompige oeverzones, in afgegraven gedeelten in weilanden, langs beweide slootoevers of in periodiek overstroomde laagten in weilanden (vaak historische uitveningen of andere ontgrondingen). Daarnaast groeit ze ook op opgespoten terreinen, mijnsteenbergen, gipsbergen enz. Het is een eenjarige soort, die een sterke milieudynamiek kan verdragen.