Natuurtype: Stomp kweldergras-verbond

Het Verbond van Stomp kweldergras is een vegetatie met doorgaans relatief korte levensduur, die zowel buitendijks als binnendijks voorkomt en waarbij binnendijkse vertegenwoordigers veel meer uitgesproken zijn dan bij het Verbond van Gewoon kweldergras. Behalve zoutplanten zijn deze vegetaties ook rijk aan tredplanten. Zilte en brakke gronden zijn weliswaar kenmerkend, maar het zoutgehalte kan sterk fluctueren en hetzelfde geldt voor het vochtgehalte. In vergelijking met het Gewoon kweldergras-verbond is de bodem hier duidelijk rijker aan nitraat.