Schorrenzoutgras

Triglochin maritima

Habitat: 

Schorrenzoutgras groeit op zilte slibrijke terreinen, zoals buitendijkse schorren in open contact met de zee of in het brakwatergetijdengebied in het Schelde-estuarium. De soort staat ook binnendijks op natte, modderige, open plekken in sterk zilte weilanden.