Kortarige zeekraal

Salicornia europaea

Habitat: 

De zeekraalgroep is karakteristiek voor sterk zilte aanslibbingszones in het kustgebied. Buitendijks zijn dat vaak tweemaal daags overstromende slikken en open plekken in schorren. De binnendijkse zilte terreinen kennen geen dagelijkse overstromingsdynamiek, maar vertonen meestal een uitgesproken seizoensritme (nat tot overstroomd en matig brak in de winter en uitdrogend tot droog en zeer zilt in de zomer). Het betreft in beide gevallen open pionierssituaties met een beperkte, zeer specifieke flora die aangepast is aan die extreme omstandigheden.