Platte rus

Juncus compressus

Habitat: 

Platte rus groeit langs stabiele oevers van sloten en plassen, vaak ook in beweide graslanden, op kreek- en rivieroevers, in hooilanden, op vochtige opgespoten terreinen enz.