Platte rus

Juncus compressus

Platte rus is een lage tot middelhoge, grijzig-donkergroene zomerbloeier met een kruipende wortelstok met korte tot vrij lange leden. De opgerichte, meestal enigszins afgeplatte bloeistengels staan in pollen of rijen en zijn in de onderste helft bebladerd. De bladeren bestaan uit een bruine, buisvormig de stengel omgevende bladschede en een grasachtige, tot twee millimeter brede bladschijf. De bloemen staan in een meestal losse bloeiwijze met een vrij lang schutblad, dat vaak boven de bloeiwijze uitsteekt.