Stomp kweldergras

Puccinellia distans

Habitat: 

Stomp kweldergras komt voor op allerlei zilte terreinen aan de kust: in open, natte pionierssituaties in contactzones tussen zilt water en land, vaak onder min of meer verstoorde omstandigheden (zoals vertrappeling door vee), maar bijvoorbeeld ook in kunstmatige ondiepe afgravingen (onder meer in natuurinrichtingsgebieden). De groeiplaatsen liggen vooral binnendijks (Polders). Sinds enkele decennia is de soort ook een bekende verschijning langs drukke wegen, waar ze kan profiteren van het gebruik van strooizout tijdens de winter (‘pekeladventief’). Voorts is ze ook te vinden op mijnsteenbergen en op allerlei door chemische industriële activiteiten vervuilde terreinen.