Aardbeiklaver

Trifolium fragiferum

Habitat: 

Aardbeiklaver houdt van overgangssituaties tussen zoet en zout op natte tot vochtige standplaatsen. De soort situeert zich bovenaan in die gradiënt, in relatief soortenrijke, grazige schorrenvegetaties, in weilanden en slootbermen of in andere laagten in zilte graslanden. In niet-zilte milieus staat ze in wegkanten en andere grazige situaties op eerder zware, relatief vochtige gronden.