Hertshoornweegbree

Plantago coronopus

Habitat: 

Hertshoornweegbree is een soort van pioniersvegetaties op brakke, vochtige bodem. Aan de kust staat ze optimaal op hoge schorren op de contactzone tussen zout en zoet. Die plaatsen staan periodiek onder de invloed van het zoute zeewater, maar kunnen ook tijdelijk sterk uitdrogen, waardoor een optimaal open milieu ontstaat voor de weinig concurrentiekrachtige hertshoornweegbree. In het binnenland staat hertshoornweegbree in wegbermen op plaatsen waar door het gebruik van strooizout potentiële concurrenten onderdrukt worden.