Veldparelmoervlinder

Melitaea cinxia

Beschrijving: 

De zeldzame Veldparelmoervlinder heeft een tamelijk effen dof oranjebruine grondkleur op de voorvleugel met een rasterpatroon. Op de bovenkant van de achtervleugel bevindt zich in ieder segment van de buitenste dwarsband een zwarte vlek, dat is karakteristiek voor de Velparelmoervlinder. De soort komt voor in schrale, voedselarme graslanden waar Smalle weegbree in kleine rozetjes groeit in plaats van met hoge opgaande bladeren. De rupsen maken hun nest onder deze rozetjes.

Beheer: 

De Veldparelmoervlinder is gebaat bij een gefaseerd verschralingsbeheer van graslanden of wegbermen waarbij gestreefd wordt naar een structuurrijke vegetatie met zowel open grond, lage vegetatie en iets hogere, ruige zones waarin de rupsennesten gemaakt worden. Een voldoende groot nectaraanbod in het voorjaar kan verkregen worden door een verschralend maaibeheer.