Engels gras

Armeria maritima

Habitat: 

Engels gras wordt opgesplitst in talrijke ondersoorten. In Vlaanderen komen twee ondersoorten voor: subsp. maritima en subsp. halleri. De ondersoort maritima is een soort van gesloten, korte vegetaties op brakke of zilte, vochtige tot natte bodems. Ze groeit optimaal in begraasde delen van het schor die slechts heel uitzonderlijk overstromen, bijvoorbeeld bij stormvloed. De ondersoort halleri groeit eveneens in korte, grazige vegetaties, maar is specifiek gebonden aan zinkrijke bodems. In de Kempen komt deze ondersoort vooral voor op terreinen in de omgeving van de vroegere metaalfabriek Vieille Montagne te Balen. Behalve in de gazons van het fabrieksterrein staat de soort ook in weg- en spoorwegbermen in de omgeving van de fabriek en langs een aantal grote wegen in de omgeving van Mol, waar zinkafval in de wegbekleding verwerkt is. De plant groeit hier trouwens samen met planten van zilte milieus die profiteren van het gebruik van strooizout langs die wegen.