Kwelderzegge

Carex extensa

Habitat: 

Kwelderzegge is een soort van zilte weiden, hoge schorren en grazige duinpannen: ze groeit onder uitgesproken zilte omstandigheden.