Slanke waterbies

Eleocharis uniglumis

Habitat: 

Slanke waterbies komt voor in stabiele 'oude' overgangssituaties tussen nat en droog, maar iets hoger in die gradient dan gewone waterbies en vaak gekoppeld aan zout-zoetc0ntrasten. De groeiplaatsen overstromen minder en de bodems zijn vaak wat venig en zilt. Vegetaties met slanke waterbies zijn vaak relatief soortenrijk. Dikwijls is de soort een goede indicator voor de wat betere overgangsmilieus.