Valse voszegge

Carex cuprina

Habitat: 

Valse voszegge groeit in de oeverzone van allerlei sloottypes, greppels, rivieren, kanalen en plassen, en in vochtige wegbermen en periodiek overstroomde grazige duinvalleien. De soort verkiest zware gronden (klei). Ze treedt nooit vegetatievormend op, maar groeit bijna steeds in geïsoleerde pollen die kunnen uitgroeien tot zeer forse planten.