Gevleugeld hertshooi

Hypericum quadrangulum

Habitat: 

Gevleugeld hertshooi is een grondwaterafhankelijke soort, die voorkomt in natte graslanden en ruigten, op slootoevers, in vochtige wegbermen en dergelijke.