Fytogeografische districten

Zones met gelijkaardige vegetatie

Definitie: 

De fytogeografische districten zijn een geografische indeling om de verspreiding van plantensoorten te beschrijven. In Vlaanderen wordt deze indeling stilaan vervangen door de ecoregio's.